Thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt

Thiền viện Vạn Hạnh là một trong hai thiền viện đẹp nhất Tp. Đà Lạt. Du khách đến đây để tìm cho mình sự thanh tịnh, bỏ qua những bộn bề ngoài kia.
  01-01-1970